Zwroty i reklamacje


Zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym luckyduckgames.com

Klientom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na poniższych warunkach:

Klient ma prawo w przeciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Termin czternastu dni liczony jest od chwili, w której klient lub wskazana przez niego osoba (niebędąca przewoźnikiem towaru) weszła w posiadania towaru. Jeżeli w ramach jednego zamówienia zamówionych zostało kilka towarów i są one dostarczane osobno, okres czternastu dni liczony jest od chwili, w której klient albo wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem towaru) weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych towarów.

Aby skorzystać z prawa z odstąpienia od umowy, trzeba w formie jasnego oświadczenia (np. listownie, faksem, e-mailem) poinformować naszą firmę, Lucky Duck Games (e-mail: info@luckyduckgames.com) o swojej decyzji anulowania umowy. Po odebraniu takiego anulowania, natychmiast wyślemy potwierdzenie jego otrzymania (np. e-mailem).

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, trzeba ponieść koszty zwrotu towaru, jeżeli dostarczony towar odpowiadał zamówieniu.


Następstwa odstąpienia od umowy


W razie odstąpienia od umowy i pod warunkiem, zwrotu produkt, w przeciągu czternastu dni od otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, oddamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszta dostawy. Klient ponosi jednak bezpośrednie koszta zwrotu towaru. Spłaty dokonujemy przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakich użyto do pierwotnej transakcji, chyba że z klientem wyraźnie zostanie uzgodnione co innego. Klient w żadnym wypadku nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami powyższej spłaty. Towar trzeba zwrócić lub przekazać firmie Lucky Duck Games w przeciągu najpóźniej czternastu dni od dnia, w którym wysłano nam informację o odstąpieniu od umowy. Za dochowanie tego terminu uważa się również wysłanie nam towaru przed jego upływem.


Wzór odstąpienia od umowy


Do odstąpienia od umowy nie jest konieczne używanie ściśle określonych sformułowań. Poniższy tekst stanowi tylko przykład tego, jak może wyglądać informacja o odstąpieniu od umowy:


„Niniejszym, ja niżej podpisany/podpisana (imię i nazwisko) anuluję zamówienie z dnia (data wystawienia faktury). Numer faktury to: (numer podany na fakturze).”


Prosimy, aby przy odstępowaniu od umowy pamiętać o przedstawionych wyżej warunkach ogólnych odstąpienia od umowy.


Reklamacje


W razie niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, uszkodzenia lub braku elementów prosimy o kontakt: info@luckyduckgames.com. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni. Uszkodzony produkt zostanie wymieniony, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaproponuje obniżoną cenę lub inne dostępne w sklepie towary. Sklep ponosi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru.